ติดต่อเราได้ที่kapook 18012 5440

 ตั้งอยู่ที่ :182/6 หมู่ 9 ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 76110

 โทร       : 032-706232 , 083-2825451

 แผนที่ทำทาง GPS :  คลิก   google offline maps cover  Google Maps

แผนท