วันที่ 17 มกราคม 2563 สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ต้อนรับคณะทัวร์จาก  บริษัท บิ๊ก เอเลแฟ้นท์ ทัวร์ จำกัด  เป็นชาวญี่ปุ่น จำนวน  11  คนได้เข้าเยี่ยมชมโรงงานแปรรูปเกลือของสหกรณ์ฯ , อาคาร นิศรรพการและศูนย์การเรียนรู้เกลือทะเลไทย และเรียนรู้วิธีการทำนาเกลือของเกษตรกรผู้ทำนาเกลือ วิถีชีวิตของชาวนาเกลือ  เมื่อนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้ชิมเกลือทะเล และดอกเกลือทะเล ก็มีเสียงตอบรับที่ดี คือคำว่า “โออิชิ” หมายถึง อร่อย