เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2563 คณะกรรมการของสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัดเข้าประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อสรุปต้นทุนการทำนาเกลือในภาพรวมของเกษตรกรทุกจังหวัดเพื่อนำเสนอให้รัฐใช้เป็นฐานข้อมูลที่ทุกฝ่ายยอมรับซึ่งจะนำไปกำหนดเป็นต้นทุนมาตรฐานในการทำนาเกลือ ณ​ อาคารนิทรรศการและศูนย์เรียนรู้เกลือทะเลไทย​ โดยมีนายชาญยุทธ์​ ภาณุฑัต​ หัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเกลือทะเลไทย​ กรมส่งเสริมการเกษตร​ เป็นประธานการประชุม มีผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร​ ชี้แจงหลักเกณฑ์การพิจารณาต้นทุนค่าใช้จ่าย และเกษตรกรผู้ทำนาเกลือสมุทรจังหวัดเพชรบุรี สมุทรสาคร​ สมุทรสงคราม​ ร่วมเสนอความเห็นและให้ข้อมูล พร้อมผู้แทนจากกรมส่งเสริมสหกรณ์ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย