graphic2 mini125graphic2 mini125graphic2 mini125  วันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 2562 เวลา 16.00 น. นายบุญลือ มะลิลา รองประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ต้อนรับคณะทัวร์จากสหกรณ์การเกษตรเมืองภูเก็ต จำกัด นำโดยนายสินชัย หลิมสกุล รองประธานกรรมการพร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการ นำสมาชิกสหกรณ์จำนวน 80 ท่าน เข้าศึกษาดูงานที่สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด