วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการเปิดงาน มหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุครคีรี ภายใต้ชื่องาน "หอมกลิ่ดอกเกลือ" ตั้งแต่วันที่ 15 - 17 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียดภายในงาน คลิก 35