ผู้ว่าฯ เพชรฯ ชวนเที่ยวงาน "หอมกลิ่นดอกเกลือ" มหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี 15-17 พฤศจิกายน 2562 ที่บ้านแหลม หรรษากับการแข่งขันขับรถกลิ้งนา ตาตื่นใจกับจุดเช็กอินถ่ายภาพอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรี พร้อมร่วมสร้างเสริมภูมิปัญญา ฟังการถ่ายทอดเรื่องราวอาณาจักรเมืองเกลืออย่างทรงคุณค่า
     ค่ำวันนี้ (5 พ.ย.) ที่สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี นายประกอบ เผ่งพงศ์ สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี นายศรีธรรม ราชแก้ว นายอำเภอบ้านแหลม นายคทาวุธ บุญมา ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย เพชรบุรี จำกัด น.ส.อารี โชติวงษ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และ น.ส.ชมพู มฤศโชติ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี ร่วมแถลงข่าวเตรียมจัดงานมหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี หอมกลิ่นดอกเกลือ
                โดยกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ร่วมกับจังหวัดเพชรบุรี สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอบ้านแหลม สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทย เพชรบุรี จำกัด โดยการสนับสนุนจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเพชรบุรี และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเพชรบุรี กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2562 ณ สหกรณ์การเกษตรเกลือทะเลไทยเพชรบุรี จำกัด ตำบลบ้านแหลม อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
                นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เปิดเผยว่า นักท่องเที่ยวตัวยงต้องอย่าพลาดแหล่งท่องเที่ยวมหัศจรรย์แห่งทุ่งนาเกลือ ชวนมาหอมดอม ดม เที่ยวงาน "หอมกลิ่นดอกเกลือ" มหกรรมเกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี เตรียมพร้อมรอต้อนรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ หรรษากับการแข่งขันขับรถกลิ้งนา ร่วมแข่งขันหาบเกลือ และตื่นตาตื่นใจกับจุดเช็กอินแลนด์มาร์ก จุดถ่ายภาพอัตลักษณ์เมืองเพชรบุรี และที่สำคัญชวนลูกหลานมาสร้างเสริมภูมิปัญญา ฟังการถ่ายทอดเรื่องราวอาณาจักรเมืองเกลืออย่างทรงคุณค่า พร้อมเลือกซื้อสินค้าจากเกลือทะเลที่มาเปิดตัวในงาน "หอมกลิ่นดอกเกลือ"
     นอกจากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เพชรบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่การทำนาเกลือมากที่สุดในประเทศไทย งาน "หอมกลิ่นดอกเกลือ" ไม่เพียงจะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและผลพลอยได้ให้เกษตรกร แต่ยังเสริมฐานรากมรดกแห่งภูมิปัญญา อนุรักษ์พื้นที่ทำนาเกลือทะเลของประเทศอีกด้วย
     สำหรับกิจกรรมภายในงานมีการแสดงนิทรรศการ "เกลือทะเลเพชรสมุทรคีรี" การเสวนาโดยผู้มีความรู้ในเรื่องเกลือ ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การเสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมเจรจาธุรกิจเชื่อมโยงการตลาด กิจกรรมนำเที่ยว การแข่งขัน ขับรถกลิ้งนา การแข่งขันหาบเกลือ การแข่งขันรถบดเกลือ นั่งรถรางชมบรรยากาศนาเกลือ การสาธิตและจำหน่ายสินค้าจากเกลือทะเล