กิจกรรมวันสงกรานต์ 2562 วันที่ 12 เมษายน 2562

นายอนันต์  ดวงจำปา  ตำแหน่งประธานกรรมการ นำคณะกรรมการ  เจ้าหน้าที่  ลูกจ้างของสหกรณ์  จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้สูงอายุเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2562