นายอนันต์ ดวงจำปา

ประธานกรรมการสหกรณ์การเกษตรหนองแค จำกัด