ภายในงานมีการถวายพานพุ่มแด่บิดาแห่งสหกรณ์ และทำบุญเลี้ยงพระเพล พร้อมกับทอดผ้าป่าเพื่อช่วยเหลือโรงพยายาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลในเขตอำเภอเมือง และอำภอบ้านแหลม จำนวน 37 แห่ง เป็นงานทอดผ้าป่าทั้งสิ้น 370,000 บาทถ้วน