ติดต่อ

สหกรณ์การเกษตรเมืองเพชรบุรี  จำกัด

123 ถ.ราชดำเนิน ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี

สำนักงาน โทรศัพท์,แฟ๊กซ์  032-411-152,032-400-729

โรงสีบ่อหวาย  032-598-306 Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

pante