เป็นสหกรณ์โคนมชั้นนำ บริหารงานโปร่งใส ห่วงใยสังคม เป็นแหล่งโคนมชั้นดี น้ำนมดิบมีคุณภาพ จัดส่งตรงเวลา ลูกค้าพึงพอใจ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)

11

 

ข้อบังคับสหกรณ์ ลิ้งค์ไฟล์เอกสาร

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลิ้งค์ภายนอกเว็บ