• รูปบน1
  • รูปบน2

บทความ

ข้อความของคุณนายสุเทพ นมขุนทด ประธานกรรมการ และนายพุทธิพงศ์ เจนจิตรศิลป์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 ตัวแทนสหกรณ์มอบนมยูเอชทีจำนวน 15 ลัง สนับสนุนการจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562

คณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ และผู้จัดการ สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก จำกัด นำทีมโดยนายสมาน มอญหา ประธานกรรมการ ร่วมงานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายสุเทพ นมขุนทด ประธานกรรมการ และนายพุทธิพงศ์ เจนจิตรศิลป์ รองประธานกรรมการคนที่ 2 ตัวแทนสหกรณ์มอบนมยูเอชทีจำนวน 15 ลัง สนับสนุนการจัดงาน 7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน ประจำปี 2562