สหกรณ์การเกษตรแก่งคอย จำกัด

ที่อยู่               : เลขที่ 88/9 หมู่ 8 ตำบลบ้านป่า อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 18110

เวลาทำการ      : จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 (พักเที่ยง)

วันหยุด           : เสาร์,อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์          : 036 - 262362

อีเมล์               : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.