ขอบคุณลุกค้าที่เติมน้ำมันกับปั๊มบางจากของเรา

ขอกราบขอคุณลูกค้าที่มาใช้บริการทางปั๊มบางจากของเรา ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงวัยใด เติมน้ำมันอะไรก็ตาม ทางเราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง