ได้นำสมาชิกร่วมกันพัฒนาสิ่งแวดล้อมน้อมนำพระราชปณิธานความดี เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเเษก เพื่อให้บุคลากรของกลุ่มส่งเสริมตลอดจนสมาชิกและขบวนการสหกรณ์สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อขบวนการสหกรณ์ โดยปลุกจึตสำนึก การอนุรักษ์ทรัพยากรแห่งชาติเป็นการน้อมนำจิตอาสา