53354

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คุณสมจิตร ใสเสริม ตำแหน่ง รองประธานกรรมการคนที่ 1 และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ ทายาท นางปรางทิพย์ ใจแน่น กลุ่มที่ 3 ดู่ใหญ่ ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิต นายสมพงษ์ คำน้อย (ผู้เสียชีวิต) จำนวน 100,000 บาท  แบบกรมธรรม์ เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล  ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ชำระเงินครั้งเดียว

 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง