76877

ข่าวประชาสัมพันธ์

              เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด รับซื้อมะเขือพวงจากกลุ่มส่งเสริมอาชีพปลูกมะเขือพวง

รายละเอียด

                ด้วยสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ได้จัดทำโครงการ🌟ส่งเสริมปลูกมะเขือพวง🌟 เพื่อให้สมาชิกสหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้น มะเขือพวงเป็นพืชที่มีอายุประมาณ 3-5 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลและเก็บผลผลิตได้ตลอดปี สหกรณ์จะเป็นผู้รับซื้อผลผลิตจากสมาชิกและเกษตรกรเพื่อจำหน่ายให้กับบริษัทเอกชนนำไปทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรบำรุงสุขภาพ

รับซื้อราคา   กิโลกรัมละ 13 บาท

 

สนใจโทร สอบถามรายละเอียดได้ที่ 043-272935 กด 0  

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง