260565 6

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด นำโดย คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และ คุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดลมพายุพัดบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 8 ราย ประกอบด้วยสมาชิก บ้านหัวหนองผักแว่น บ้านหนองเจ้าเมือง บ้านหนองปลาหมอ และบ้านโนนแดง

 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง