1922565 6

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2565 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด นำโดย คุณสุวิทย์ สุดงาม ตำแหน่งรองประธานกรรมการ คนที่ 1 , คุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดบ้านเป้า หมู่ 3 ตำบลบ้านไผ่ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ยอดผ้าป่า จำนวน 159,405 บาท 

 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง