30823

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการและคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ร่วมเป็นกำลังใจและมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม แด่สมาชิกสหกรณ์ฯผู้ประสบอุทกภัย บ้านเมืองเพีย

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง