S 44105751

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการและคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและขอขอบคุณสหกรณ์โคนมนครปฐม จำกัด ร่วมเป็นกำลังใจและมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม แด่สมาชิกสหกรณ์ฯผู้ประสบอุทกภัย บ้านโนนสมบูรณ์, หนองขาม, ขามเปี้ย, และละว้า 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง