59122 0

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการและคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่นและสมาคมฌาปนกิจฯบ้านไผ่ ร่วมเป็นกำลังใจและมอบถุงยังชีพและน้ำดื่ม แด่สมาชิกสหกรณ์ฯผู้ประสบอุทกภัย บ้านชีกกค้อ, ป่าม่วง, ป่าแดง, โนนพันชาติ, และเล็บเงือก

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง