114627

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ ทายาท กลุ่มที่ 58 บ้านเล็บเงือก ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิต นายผล บานชน (ผู้เสียชีวิต) จำนวน 100,000 บาท  แบบกรมธรรม์ เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล  ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ชำระเงินครั้งเดียว

 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง