97026

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คุณปุณณดา บำรุงกิจ ตำแหน่งรองผู้จัดการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ ทายาท กลุ่มที่ ข0 บ้านสำโรง ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิต นางสำอางค์ มะบุญ (ผู้เสียชีวิต) จำนวน 100,000 บาท  แบบกรมธรรม์ เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล  ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ชำระเงินครั้งเดียว

 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง