ข่าวกิจกรรม

89519

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

นำโดย คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการและ คุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเงินสวัสดิการสงเคราะห์ครอบครัวสมาชิก กลุ่ม 30 บ้านหนองทุ่ม สมาชิก จำนวน 2 ราย ที่ประสบเหตุวาตภัย (ลมพายุ) เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 เวลา ประมาณ 16.00 น. ที่ผ่านมา 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง