91081

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 คุณโกฏิ พรพาตำแหน่งประธานกรรมการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ ทายาท กลุ่มที่ 43 บ้านห้วยชัน ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิต นายบุญไพร ธรรมลา (ผู้เสียชีวิต) จำนวน 100,000 บาท  แบบกรมธรรม์ เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล  ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ชำระเงินครั้งเดียว

 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง