47622 1

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 คุณเดือนเพ็ญ อารวุฒิ ตำแหน่งรองประธานกรรมการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ ทายาท กลุ่มที่ 3 บ้านขามเรียน ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิต นายสุรศักดิ์ ศรีนา (ผู้เสียชีวิต) จำนวน 300,000 บาท  แบบกรมธรรม์ เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล  ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ชำระเงินครั้งเดียว

 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง