ข่าวกิจกรรม

81567

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

นำโดย คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการและ คุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกประสบอัคคีภัย(ไฟไหม้) 

กลุ่ม 20 บ้านโนนสวรรค์ สมาชิกนางอรทัย กิจทวี จำนวน 20 ,000 บาท 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง