546651

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2564 คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการและคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ ทายาท กลุ่มที่ 22 บ้านโนนแดงน้อย ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิต นายสุริยา พรมมาหลง (ผู้เสียชีวิต) จำนวน 100,000 บาท  แบบกรมธรรม์ เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล  ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ชำระเงินครั้งเดียว

 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง