ข่าวกิจกรรม

78681

ช่วงเช้าเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

นำโดย คุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมทอดถวายผ้าป่าสามัคคี กลุ่ม ก9 บ้านศิลานาโพธิ์ ณ วัดสุทธิการาม  ตำบลในเมือง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น ยอดผ้าป่าสุทธิ จำนวน 141,029 บาท ขออนุโมทนาบุญมายังสมาชิกทุกท่้านด้วย สาธุ!

 

 

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง