ข่าวประชาสัมพันธ์

RiceMarket

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด เปิดรับซื้อข้าวเปลือกนาปี 2563/2564

ด้วยเครื่องชั่งมาตรฐาน ราคายุติธรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายตลาด ในเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

(หยุดเสาร์-อาทิตย์ ,วันนักขัตฤกษ์) 

โทร 043-272935 ต่อ 13(ฝ่ายตลาด) หรือ มือถือ โทร 094-8289422