ข่าวกิจกรรม

301063 6

เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2563

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด นำโดยคุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัดร่วมกฐินสามัคคีขบวนการสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่น

และเมื่อวันที่ 30 ต.ค 63 ทอดถวาย ณ วัดนาคสงเคราะห์ บ้านโนนจันทึก หมู่ 4 ต.ใหม่น่าเพียง อ.แวงใหญ่ จ.ขอนแก่น ยอดรวมกฐินสุทธิ จำนวน 715,234 บาท

 

 " สหกรณ์พัฒนาไว เพราะความร่วมใจ ของสมาชิก"

รูปภาพประกอบด้านล่าง