ข่าวกิจกรรม

60468

เมื่อวันที่ 20-22 ตุลาคม 2563

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด นำโดยคุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด จัด"โครงการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ณ ห้องประชุมประชาเมืองไผ่

37641


 

 " สหกรณ์พัฒนาไว เพราะความร่วมใจ ของสมาชิก"

รูปภาพประกอบด้านล่าง