ข่าวกิจกรรม

 10

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด นำโดยคุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสมทบกลุ่มทอผ้าไหม สมาชิกกลุ่ม 14 บ้านขามป้อม ตำบลบ้านลาน จำนวน 25,000 บาท เพื่อเป็นทุนในการดำเนินงาน

 

 " สหกรณ์พัฒนาไว เพราะความร่วมใจ ของสมาชิก"

รูปภาพประกอบด้านล่าง