ข่าวกิจกรรม

43887

เมื่อวันที่ 14 กรกฏาคม 2563

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด นำโดยคุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกกลุ่ม 88 บ้านเก่าน้อยที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน จำนวน 17 ราย

 

 " สหกรณ์พัฒนาไว เพราะความร่วมใจ ของสมาชิก"

รูปภาพประกอบด้านล่าง