ข่าวประชาสัมพันธ์

113578

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ฝากข่าวประชาสัมพันธ์สมาชิกกลุ่มอาชีพผ้าฝ้ายประดิษฐ์

กลุ่ม 14 บ้านขามป้อม ตำบลบ้านลาน อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

 

ราคาจำหน่ายผืนละ  400 บาท

โดยมีผลิตภัณฑ์  จำหน่าย ดังนี้

 รูปภาพประกอบด้านล่าง

  

สนใจติดต่อ

เบอร์โทรศัพท์ 087-2286643

แม่สง่า พนมแก้ว ประธานกลุ่ม 14 บ้านขามป้อม