ข่าวกิจกรรม

e3bb30b6199ebbd539501785e2cc1fcc9130483a7b98b70a9d2399401f05bc270

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2563

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด นำโดยคุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ มอบเงินสนับสนุนกลุ่มอาชีพ กลุ่มทอเสื่อจากต้นกก บ้านสำโรง จำนวน 12,580 บาท

 

โดยมีผลิตภัณฑ์ ทอเสื่อ จำหน่าย ดังนี้

e3bb30b6199ebbd539501785e2cc1fcc9130483a7b98b70a9d2399401f05bc270

ราคาจำหน่าย 250 บาท

8d597b4553996c11484890a4c0007837ba12e640d69fa818d4f9e4be99350b300

ราคาจำหน่าย 400 บาท

สนใจติดต่อได้ 

รูปภาพประกอบด้านล่าง