ข่าวกิจกรรม

e63b82d3f27870a5022ee16e0a2b65f46974fd902d4cfee3446bfda07ef5c8ad0

เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม  2563

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด นำโดยคุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน บ้านภูเหล็ก และบ้านดอนหมากพริก

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง