ข่าวกิจกรรม

8293897632ce83b204dbb94a69d592fe38ed85619b021d3b2c2db4f8a34cd80d0

ช่วงเช้า เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม  2563

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด นำโดยคุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน บ้านเมืองเพีย บ้านสระบัว บ้านโนนแดงน้อย และบ้านโนนแดงใหญ่

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง