ข่าวกิจกรรม

4c5bebf801f8158c66c13c9fc88d09c26a244b624c3890c28ee02a58c8173a260

ช่วงเช้า เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563

สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด นำโดยคุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ และคณะเจ้าหน้าที่ มอบเงินช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบภัย พายุโซนร้อน บ้านกุดเชือกและบ้านหนองปลาหมอ

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง