105717

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นายกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ นางเจียม สุทธิ กลุ่มที่ 43 บ้านห้วยชัน ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิต นายสง่า สุทธิ (ผู้เสียชีวิต) จำนวน 100,000 บาท  กรมธรรม์ แบบกรมธรรม์ เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล  ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ชำระเงินครั้งเดียว 5,757 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง  3  ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท