ข่าวกิจกรรม

97697

ช่วงเช้าเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ ได้นำคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ประสบอัคคีภัย นางมะลิ วันทา สมาชิกสหกรณ์การเกษรบ้านไผ่ จำกัด กลุ่ม 18 เลขทะเบียน 04177 บ้านแก่นคำ เลขที่ 10 ตำบลหินตั้ง อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น  ได้ประสบอัคคีภัยไหม้บ้านที่พักอาศัยอยู่ ในช่วงประมาณ 6 โมงเย็น ของวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา

 

รูปภาพประกอบด้านล่าง