e30df3d7a7f2b1f1005635facf279ccbb6e3a41f43b3a2d1d90dc1f4a751edf50

ข่าวกิจกรรม(เก็บตก)

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2562 คุณโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ คุณกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ นำคณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ร่วมงาน กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ณ หอประชุมอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

96603

96602