ข่าวประชาสัมพันธ์

1 2

เมื่อวันที่ 25 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562 สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด

เริ่ม รับซื้อข้าวเปลือก นาปี ด้วยเครื่องชั่งมาตราฐาน ราคายุติธรรม

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายตลาด ในเวลาทำการ จันทร์ ถึง ศุกร์ เวลา 08.30 น.-16.30 น.

(หยุดเสาร์-อาทิตย์) 

โทร 043-272935 ต่อ 13(ฝ่ายตลาด) หรือ มือถือ โทร 094-8289422 

RiceMarket