95143 

ข่าวกิจกรรม(เก็บตก)

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2562 นายโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ และคณะผู้บริหาร คณะเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด เข้าร่วมพิธีเปิดพระอนุสาวรีย์ พระราชวงษ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ (พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย) ณ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น

IMG 25621121 091444

รูปภาพประกอบด่านล่าง