125621118 102244

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562 นายโกฏิ พรพา ตำแหน่งประธานกรรมการ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ นางหนูกาฬ จ่าบาล  กลุ่มที่ 19 บ้านเหล่าหลวง ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิต นายสีชา จ่าบาล (ผู้เสียชีวิต) จำนวน 100,000 บาท  กรมธรรม์ เลขที่ 874-00135 หนังสือรับรอง เลขที่ 000356  แบบกรมธรรม์ เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล  ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัย ชำระเงินครั้งเดียว 3,003 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง  3  ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 100,000 บาท