93560 1

ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 นายสุวิทย์ สุดงาม ตำแหน่งรองประธานกรรมการคนที่ 2 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ นายไสว สิงห์เสนา กลุ่มที่ 1 บ้านเมืองเพีย ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิต นางสาวกาบจันทร์ สิงห์เสนา ผู้เสียชีวิต จำนวน 300,000 บาท  กรมธรรม์ เลขที่ 874-00135 แบบกรมธรรม์ เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล  ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยชำระเงินครั้งเดียว 3,684 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง  5 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท