ข่าวกิจกรรม (เก็บตก)

201910211357155

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2562 คณะผู้บริหารและคณะเจ้าหน้าที่ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด ได้ร่วมงานกฐินสามัคคีขบวนการสหกรณ์ ณ สหกรณ์การเกษตรชุมแพ จำกัด

20191021135512

รูปภาพประกอบด้านล่าง