20191018092146

ข่าวกิจกรรม

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 นายกฤษณรัตน์ มูลตา ตำแหน่งผู้จัดการ สหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ นายสุดตัน สุขบำรุง กลุ่ม 32 บ้านหนองตับเต่า ผู้รับผลประโยชน์กรมธรรม์ประกันชีวิต นางมะลิวัลย์ ชำนาญ ผู้เสียชีวิต จำนวน 300,000 บาท  กรมธรรม์ เลขที่ 30-73194 แบบกรมธรรม์ เกื้อทรัพย์เฉพาะกาล  ตามสัญญากรมธรรม์ประกันภัยชำระเงินครั้งเดียว 3,750 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง  5 ปี จำนวนเงินเอาประกันภัย 300,000 บาท