20190926131817

ข่าวกิจกรรม

 วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 9.00 น. คณะสำนักงานสหกรณ์จังหวัดขอนแก่น ร่วมกับ คณะสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่ จำกัด นำโดยผู้จัดการกฤษณรัตน์ มูลตา  " ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย โพดุล " ณ วัดโนนแดงใหญ่ ต.โนนแดง อ.โนนศิลา จ.ขอนแก่น

(โดยมีสมาชิกสหกรณ์การเกษตรบ้านไผ่  จำกัด เข้าร่วมกว่า 265 ราย ในบริเวณเขต ตำบลโนนแดงและใกล้เคียง)

รูปประกอบด้านล่าง